Informacija apie darbo užmokestį

Uždarosios akcinės bendrovės "Šilalės autobusų parkas" darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

PAREIGYBĖS PAVADINMASDARBUOTOJŲ SKAIČIUS

2021

METAI

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS2022 M. IV KETVIRTIS
ADMINISTRACIJA 9 991 9 1161
DARBININKAI 4 939 4 995
VAIRUOTOJAI-KONDUKTORIAI 27 740 27 809