Informacija apie darbo užmokestį

Uždarosios akcinės bendrovės "Šilalės autobusų parkas" darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

PAREIGYBĖS PAVADINMASDARBUOTOJŲ SKAIČIUS

2023

METAI

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS2024 M. I KETVIRTIS
ADMINISTRACIJA 9 1424 9 1481
DARBININKAI 4 1418 4 1370
VAIRUOTOJAI-KONDUKTORIAI 25 1096 27 1099